Pogoji uporabe

PRED UPORABO SPLETNEGA MESTA IN STORITEV DRUŽBE SPD NATANČNO PREBERITE TE POGOJE UPORABE. POGOJI UREJAJO VAŠO UPORABO SPLETNEGA MESTA SPD TER VSEGA RAZPOLOŽLJIVEGA GRADIVA IN STORITEV.

Zadnja sprememba 9. junija 2022

Splošno

To spletno mesto (razen povezanih spletnih mest) (»spletno mesto«) je v lasti in pod nadzorom SPD Swiss Precision Diagnostic GmbH (»SPD«), družbe iz Švice. V njenem imenu spletno mesto upravljajo neodvisne družbe, vključno z družbo Cogeco Peer 1 Hosting. Poleg tega lahko SPD po svoji presoji začne ponujati nekatere storitve v nekaterih državah (npr. svetovalno linijo za pomoč potrošnikom, Careline) (»storitve«). Razpoložljivost in vsebina storitev se razlikujeta od države do države. Ti pogoji uporabe veljajo tudi za kanal Clearblue na www.youtube.com in vse reference za spletno mesto vključujejo ta kanal.

Z dostopom do spletnega mesta in storitev sprejemate te pogoje uporabe, in sicer njihovo najnovejšo različico, ki je objavljena v tem delu spletnega mesta. Zato jih morate občasno pregledati, ker so se pogoji uporabe od vašega zadnjega obiska morda spremenili. Za storitve lahko veljajo dodatni pogoji.

Do spletnega mesta in storitev je mogoče dostopati v različnih državah po svetu. Ker imajo vse te države zakone, ki se morda razlikujejo od zakonov v Švici, s svojim dostopom do spletnega mesta in storitev potrjujete, da poleg teh pogojev uporabe sprejemate veljavnost izključno švicarskih zakonov za vse zadeve, povezane z uporabo in vsebino tega spletnega mesta in storitev. Poleg tega se strinjate, da so za te zadeve neizključno pristojna sodišča v Ženevi v Švici. Če se s temi pogoji uporabe ne strinjate, spletnega mesta in storitev ne uporabljajte.

Razpoložljivost izdelkov

Kakršne koli reference na izdelek ali storitev na tem spletnem mestu ali zagotavljanje storitev ne predstavljajo ponudbe za prodajo ali dobavo tega izdelka ali storitve. To spletno mesto se lahko nanaša na izdelke, ki še niso registrirani ali odobreni v določeni državi. Vprašajte svojega lokalnega farmacevta, kateri izdelki so na voljo v vaši državi. Pred nakupom se pozanimajte o razpoložljivosti in primernosti določenih izdelkov ali storitev. Slike izdelkov so samo za ponazoritev.

Omejitev odgovornosti

Spletno mesto, vse informacije in povezano gradivo, vsebovano na spletnem mestu, ter vse informacije in povezano gradivo, ki so del katere koli storitve, so na voljo, »kakršni so« in samo v splošne informativne namene. Na njih se ne smete zanašati za noben poseben namen in ne dajemo nikakršnih zagotovil, jamstev ali zavez, niti izrecnih niti naznačenih, da so spletno mesto, vse informacije in povezano gradivo, ki jih spletno mesto vsebuje, ter vse informacije in povezano gradivo, ki so del katere koli storitve, pravilni, posodobljeni, celoviti, ustrezni ali primerni. Sami morate presoditi in oceniti vse informacije ter povezano gradivo, ki jih ponujamo na spletnem mestu in v storitvah, z uporabo teh informacij in gradiva pa sprejemate tveganje, da morda niso pravilni, posodobljeni, celoviti, ustrezni ali primerni za vaše potrebe in zahteve.

VEDNO SE POSVETUJTE Z USPOSOBLJENIM ZDRAVSTVENIM STROKOVNJAKOM, ČE POTREBUJETE ZDRAVNIŠKI NASVET, TER PRED UPORABO NATANČNO PREBERITE INFORMACIJE NA OVOJNINI IN NAVODILO ZA UPORABO IZDELKA.  INFORMACIJE NA TEM SPLETNEM MESTU IN GRADIVO OZ. STORITVE, KI JIH PONUJAJO SPD, NJENE POVEZANE DRUŽBE IN NEODVISNI IZVAJALCI, NISO NADOMESTILO ZA ZDRAVNIŠKI NASVET ALI ZDRAVNIŠKI PREGLED, KI GA OPRAVI USPOSOBLJEN ZDRAVSTVENI DELAVEC. SPD in njene povezane družbe ne ponujajo zdravstvenih storitev in ne dajejo zdravniških nasvetov. 

Niti SPD niti njene povezane družbe oz. njeni direktorji, zaposleni, sodelavci ali predstavniki niso odgovorni za izgubo, škodo ali stroške, ki izhajajo iz dostopa do ali uporabe tega spletnega mesta, na njem vsebovanih informacij ali gradiva ali povezanih spletnih mest in storitev, med drugim vključno z izgubo dobička, posredno, naključno, posledično ali kazensko odškodnino (tudi če so bili SPD in njene povezane družbe, direktorji, zaposleni, sodelavci ali predstavniki seznanjeni z možnostjo take škode).

SPD si pridržuje pravico do sprememb in popravkov oz. do prekinitve dostopa do tega spletnega mesta in/ali storitev po lastni presoji in brez predhodnega obvestila. To spletno mesto oz. storitve morda občasno ne bodo na voljo zaradi napak v omrežju, programski in strojni opremi ali zaradi napak tretjih oseb ali dela v zvezi s posodobitvami ali razvojem. SPD ne prevzema odgovornosti, če spletno mesto oz. storitve občasno ali v katerem koli časovnem obdobju niso na voljo, med drugim vključno s škodo, ki izhaja iz take nerazpoložljivosti.

Odškodnina

Strinjate se, da boste družbo SPD in njene direktorje, zaposlene, sodelavce ali predstavnike odškodovali, branili njihove pravice in odvezali odgovornosti v zvezi s kakršno koli izgubo, izdatki, škodo in stroški, vključno z razumnimi odvetniškimi honorarji, kot posledico svoje kršitve teh pogojev uporabe in/ali uporabe tega spletnega mesta (vključno z malomarnim ali nezakonitim ravnanjem).

Pravica družbe SPD do uporabe vsebine, ki jo posreduje uporabnik

Če objavite ali delite osebne podatke (npr. ime, prebivališče, e-poštni naslov, telefonsko številko in datum rojstva), zgodbe, slike, znanje, pripombe, zamisli, vprašanja in dizajne (»vsebina«) v družbenih medijih, ki jih upravlja SPD ter vključujejo stran Clearblue® na Facebooku, račun Clearblue® na Twitterju in račun Clearblue® na Instagramu (»družbeni mediji«), se strinjate, da smejo družba SPD, njene povezane družbe in pooblaščene tretje osebe to vsebino uporabljati brezplačno, brez omejitev in po vsem svetu ter jo vključiti na spletno mesto ali v katero koli drugo gradivo v kateri koli obliki (digitalni, tiskani, družbeni mediji itd.) za promocijske in druge namene.

SPD in njene povezane družbe imajo pravico, da po svoji lastni presoji in brez predhodnega obvestila uporabijo, ne uporabijo, izbrišejo, distribuirajo, objavijo, kopirajo, spremenijo, uredijo, prilagodijo, ustvarijo izpeljana dela, javno objavijo in prevedejo vso tako vsebino, brez omejitev, ali da za našteto pooblastijo tretje osebe. Poleg tega ima SPD pravico, da brezplačno uporabi zamisli, koncepte, znanje ali dizajne, ki so del take vsebine, za kakršen koli namen, med drugim vključno z razvojem, proizvodnjo, oblikovanjem in trženjem izdelkov in drugih elementov, ki vključujejo take zamisli, koncepte, znanje ali dizajne.

Če prekličete svoje soglasje za kakršno koli prihodnjo uporabo vsebine, začne to veljati šele po tem, ko SPD prejme vaš preklic soglasja. To ne vpliva na nobeno gradivo, ustvarjeno in posredovano že prej.

SPD si pridržuje pravico do izbire vsebine, za katero meni, da je najprimernejša za objavo, ter ne jamči, da bo vsebina, ki jo zagotovite, objavljena in na voljo za ogled v družbenih medijih.

Ob zahtevi za uporabo storitev (npr. svetovalne linije Careline) boste morda morali posredovati osebne podatke, kot so ime, prebivališče, e-poštni naslov, telefonska številka, zdravstvene informacije, datum rojstva itd. (»podatki za storitve«). Če posredujete podatke za storitve, se strinjate, da SPD, njene povezane družbe in druge neodvisne družbe te podatke uporabijo za izvedbo vaše zahteve. Poleg tega boste ob zahtevi za uporabo storitev morda imeli možnost deliti vsebino, kar lahko sprejmete ali zavrnete, ne da bi to vplivalo na storitev, ki ste jo zahtevali. Če se strinjate, da boste delili vsebino, zanjo veljajo zgoraj navedeni pogoji, ki so povezani z vsebino.

Uporabnikovo vedenje

Ob uporabi spletnega mesta in storitev se strinjate, da boste posredovali samo resnične in pravilne podatke. Posredovanje nenaročenih informacij, kot so vprašanja, pripombe ali predlogi, prek tega spletnega mesta ali druge komunikacijske poti ne bo obravnavano kot zaupno. SPD in njene povezane družbe ne bodo imele nobene obveznosti do vas v zvezi s temi podatki.

Strinjate se, da vsebina, ki jo boste posredovali ali objavili, ne bo kršila ali posegala v pravice drugih oseb ali vsebovala obrekljivega, opravljivega, nespodobnega ali nezakonitega gradiva. Vsa vsebina, objavljena v družbenih medijih, se lahko preverja. SPD si pridržuje pravico, da takoj odstrani vsebino, za katero meni, da vsebuje gradivo, ki je obrekljivo, opravljivo, nespodobno, goljufivo, posega v pravice drugih, je sovražno ali kakor koli drugače sporno ali nezakonito.

Pravice intelektualne lastnine

Copyright ©2022 SPD. Vse pravice pridržane. Vse avtorske pravice in druge pravice intelektualne lastnine do vsega besedila, slik, grafičnih elementov, zvoka, programske opreme, splošnega »videza in občutka« ter drugega gradiva na tem spletnem mestu in v katerem koli gradivu družbe SPD so last družbe SPD in njenih povezanih družb (razen vsebine tretjih oseb, ki je ustrezno označena) ali pa so vključene z dovoljenjem lastnika.

Po tem spletnem mestu lahko brskate in reproducirate izvlečke (razen vsebine tretjih oseb, ki je ustrezno označena) tako, da jih natisnete, prenesete na trdi disk in distribuirate drugim osebam za osebno, nekomercialno, domačo uporabo. Taka uporaba mora biti v vseh primerih samo za informativne namene in zgornje obvestilo o avtorskih pravicah mora biti vključeno v vseh reprodukcijah s sklicem na Pogoje uporabe.

Reprodukcije nobenega dela spletnega mesta ne smete prodati ali distribuirati za komercialno korist in je ne smete spremeniti ali vključiti v nobeno drugo delo ali publikacijo, niti v tiskani niti v elektronski obliki, vključno z objavo na katerem koli drugem spletnem mestu.

Nič na tem spletnem mestu se ne sme razlagati, kot da se pravica do uporabe ali licenca za uporabo avtorske pravice, patentov, blagovnih znank, logotipov in storitvenih znamk družbe SPD prenaša implicitno, po načelu estoppel ali kakor koli drugače. Družba SPD ščiti svoje pravice intelektualne lastnine skladno z upoštevnimi zakoni.

Blagovne znamke

Vse blagovne znamke, storitvene znamke in logotipi, prikazani na tem spletnem mestu, so ali v lasti ali pod licenco družbe SPD in njenih povezanih družb in vse pravice so pridržane. To med drugim vključuje ime »SPD« ter logotip in imena izdelkov, vključno z imeni Clearblue®, Persona®, Accu-Clear® Crystal Clear® in Fact Plus®. Nepooblaščena uporaba katere koli blagovne znamke, storitvene znamke ali logotipa je strogo prepovedana.

Povezana spletna mesta

Različni deli tega spletnega mesta lahko ponujajo samodejne povezave do internetnih spletnih mest tretjih oseb, ki ustrezajo določenemu vidiku tega spletnega mesta. To ne pomeni, da je družba SPD povezana z ali da podpira ta spletna mesta ali njihove lastnike. SPD upa, da vas bodo ta spletna mesta zanimala, vendar niti SPD niti njene povezane družbe oz. njeni direktorji, zaposleni, sodelavci ali predstavniki ne prevzemajo nikakršne odgovornosti za spletna mesta tretjih oseb, na njih vsebovanih informacij in njihovo razpoložljivost.

Informacije o vas ter vaših obiskih spletnega mesta in uporabi storitev

Informacije o vas obdelujemo skladno s Pravilnikom o zasebnosti. Ob uporabi našega spletnega mesta in storitev se strinjate z obdelavo in uporabo informacij, vključno z osebnimi podatki, ki ustreza Pravilniku o zasebnosti.

Za zbiranje informacij med vašimi obiski našega spletnega mesta, vključno z vašim naslovom IP, spletnimi stranmi, ki si jih ogledate, povezavami, ki jih kliknete, datumom in uro dostopa do našega spletnega mesta, vrsto spletnega brskalnika, ki ga uporabljate, ter spletnega mesta, s katerega ste se povezali na naše spletno mesto, uporabljamo piškotke in druge tehnologije. Piškotke lahko izbrišete in zavrnete v nastavitvah spletnega brskalnika.  Več o piškotkih lahko izveste tudi na strani Pravilnik o piškotkih.

Virusi, vdori v sistem in druge kršitve

Našega spletnega mesta ne smete zlorabiti z vpeljavo virusov, trojanskih konjev, črvov, logičnih bomb ali drugega materiala, ki je zlonameren ali tehnološko škodljiv. Ne smete poskusiti pridobiti nepooblaščenega dostopa do našega spletnega mesta ali strežnika, računalnika ali podatkovne zbirke, ki so povezani z našim spletnim mestom.

S kršitvijo tega določila bi storili kaznivo dejanje. Vsako tako kršitev bomo sporočili ustreznim organom pregona, z njimi sodelovali in jim razkrili vašo identiteto. V primeru take kršitve vaša pravica do uporabe našega spletnega mesta nemudoma preneha.

SPD, njene povezane družbe in neodvisni izvajalci ne bodo odgovorni za izgubo ali škodo, ki izhaja iz razdeljenega napada za zavrnitev storitve, virusov ali drugega tehnološko škodljivega materiala, ki lahko vpliva na vašo računalniško opremo, računalniške programe, podatke ali drug lastniški material in je posledica uporabe našega spletnega mesta ali vašega prenosa gradiva, objavljenega na našem spletnem mestu ali katerem koli spletnem mestu, ki je z njim povezano.

Neodvisnost določb

Če se izkaže, da je katera določba teh pogojev uporabe nezakonita, neveljavna ali je ni mogoče uveljavljati, bo taka določba ločena in izbrisana, ne da bi vplivala na uveljavljivost preostalih določb.

S kom naj stopim v stik

Če imate kakršne koli pripombe o našem spletnem mestu ali vprašanja o teh pogojih uporabe, nam pišite na naslov [email protected].

Če imate vprašanja v zvezi z izdelki, pokličite svetovalno linijo Careline. Svetovalno linijo Careline upravlja podružnica SPD, SPD Development Company Limited v Združenem kraljestvu. Kontaktni podatki za svetovalno linijo Careline so objavljeni v razdelku »Kontakt« na našem spletnem mestu v vaši državi prebivališča.  Bodite pripravljeni navesti serijsko številko z ovojnine izdelka.  Klice svetovalne linije Careline lahko preverjamo ali snemamo zaradi nadzora kakovosti in morda bomo zbrali vaše osebne podatke, kot je opisano zgoraj.

Zahvaljujemo se vam za obisk našega spletnega mesta.