PRED UPORABO TE SPLETNE STRANI IN NAŠIH STORITEV SKRBNO PREBERITE POGOJE UPORABE. TI UREJAJO UPORABO SPLETNE STRANI, VSEGA NA TEJ SPLETNI STRANI VSA GRADIVA IN STORITEV

Zadnja sprememba 14. junija 2013

Splošno

Ta spletna stran (izključujoč povezane spletne strani) („spletna stran“) je v lasti in pod nadzorom družbe SPD Swiss Precision Diagnostic GmbH („SPD“), iz Švice. V imenu družbe SPD jo upravljajo tretje stranke. Poleg tega lahko družba SPD, po lastni presoji, da na voljo določene storitve v določenih državah (npr. pomoč uporabnikom "Careline") („Storitve“). Razpoložljivost in vsebina storitev se razlikujejo med državami. Ti pogoji uporabe veljajo tudi za Clearblue kanal na spletni povezavi youtube.com in vsako sklicevanje na spletno stran mora vključevati ta kanal.

Z dostopom do strani in storitev sprejemate te pogoje uporabe, in sicer njihovo zadnjo različico, kot je bila objavljena od časa do časa v tem delu spletne strani. Zato jih morate občasno pregledati, ker se pogoji uporabe lahko od zadnjega obiska spremenijo. Za storitve lahko morda veljajo dodatni pogoji.

Do strani in storitev je možno dostopati iz različnih držav po svetu. Ker imajo vse te države različne zakone, ki se morda razlikujejo od zakonov v Švici, z dostopom do strani in storitev potrdite, da poleg teh pogojev uporabe sprejemate, da bodo za vse zadeve, ki izhajajo iz uporabe in vsebine strani in storitev, veljali izključno švicarski zakoni. Poleg tega se v zvezi s temi zadevami tudi strinjate in podvržete neizključni pristojnosti sodišč v Ženevi, Švica. Če se s temi pogoji uporabe ne strinjate, vas prosimo, da strani in storitev ne uporabljate.

Razpoložljivost izdelkov

Kakršne koli reference na izdelek ali storitev na tej spletni strani ali kadar zagotavljamo storitve, ne predstavljajo ponudbe za prodajo ali dobavo tega izdelka ali storitve. Ta spletna stran se lahko nanaša na izdelke, ki še niso registrirani ali odobreni v določeni državi. Vprašajte svojega lokalnega farmacevta, kateri izdelki so na voljo v vaši državi. Določene nasvete v zvezi z razpoložljivostjo in primernostjo določenih izdelkov ali storitev si morate pridobiti pred nakupom. Slike izdelkov so samo za ilustracijo.

Omejitev odgovornosti

Spletna stran in vse informacije ter s tem povezano gradivo, vsebovano na spletni strani, in vse informacije in s tem povezano gradivo, ki je podano kot del storitev, so na voljo v takšni obliki, samo v splošne informativne namene. Na to se ne smete zanašati za noben določen namen in tudi ne dajemo nobenih razlag, jamstev ali obvez, izrecnih ali vsebinskih, za točnost, sodobnost, popolnost, ustreznost in primernost teh informacij. Sami morate presoditi in oceniti ponujene informacije na naši spletni strani in storitve ter z njihovo uporabo sprejemate tveganje, da informacije morda niso točne, sodobne, ustrezne ali primerne za vaše potrebe ali zahteve.

VEDNO SE POSVETUJTE S KVALIFICIRANIM ZDRAVSTVENIM STROKOVNJAKOM, ČE POTREBUJETE ZDRAVNIŠKI NASVET, IN PRED UPORABO SKRBNO PREBERITE CELOTNO NALEPKO NA ZAVITKU TER NAVODILA ZA UPORABO IZDELKA. NOBENE NA TEJ SPLETNI STRANI VSEBOVANE INFORMACIJE IN GRADIVO OZ. STORITVE, KI JIH PONUJA DRUŽBA SPD, NJENE POVEZANE DRUŽBE IN DOBAVITELJI KOT TRETJE OSEBE, NISO NAMENJENE KOT NADOMESTILO ZA ZDRAVNIŠKI NASVET ALI ZDRAVNIŠKI PREGLED, KI GA OPRAVI STROKOVNI ZDRAVSTVENI DELAVEC. Družba SPD in njene povezane družbe ne izvajajo zdravstvenih uslug in storitev in ne dajejo zdravniških nasvetov. 

Niti družba SPD niti njene povezane družbe oz. njeni direktorji, sodelavci ali predstavniki niso odgovorni za izgubo, škodo ali stroške, ki izhajajo iz dostopa ali uporabe te spletne strani, na njej vsebovanih informacij ali gradiva, ali povezanih spletnih strani in storitev, vključno, vendar ne omejeno na izgubo dobička, posredno, naključno, posledično ali kazensko odškodnino (tudi če so bili družba SPD in njene povezane družbe, direktorji, sodelavci ali predstavniki seznanjeni z možnostjo take odškodnine).

Družba SPD si pridržuje pravico do sprememb in popravkov oz. do prekinitve dostopa do te spletne strani oz. storitev brez predhodnega obvestila, kadar družba SPD meni, da je to primerno. Ta spletna stran ali storitve morda občasno ne bodo na voljo, zaradi napak v omrežju, programske opreme, strojne opreme ali napak tretjih, posodobitev ali razvijalnih del. Družba SPD ne prevzema odgovornosti, če spletna stran oz. storitve občasno niso na voljo ali za katero koli obdobje, vključno brez omejitev za odškodnino, ki je posledica takšne nerazpoložljivosti.

Pravica družbe SPD, da uporabi vsebino, ki jo je podal uporabnik

Na določenih spletnih straneh boste morda povabljeni, da naložite ali delite osebne podatke (ime, naslov, e-poštni naslov, telefon, zdravstvene podatke, datum rojstva itd.), zgodbe, slike, znanje, pripombe, ideje, vprašanja, tehnike ali podobno) („Vsebina“).

S tem se strinjate, da družba SPD, njene povezane družbe in imenovane tretje osebe to vsebino brezplačno in neomejeno uporabijo po vsem svetu za vključitev na spletno stran oz. v drugo gradivo v kateremkoli formatu (digitalnem, tiskanem, v socialnih medijih itd.) za reklamne ali druge namene.

Družba SPD in njene povezane družbe imajo pravico, po svoji lastni presoji in brez predhodnega obvestila, uporabiti, ne uporabiti, odstraniti, izbrisati, razdeliti, objaviti, kopirati, spremeniti, urediti, prilagoditi, ustvariti izpeljana dela, javno objaviti in prevesti vso takšno vsebino, brez omejitev in pooblastiti druge, da storijo isto. Poleg tega ima družba SPD pravico, da brezplačno uporabi ideje, koncepte, znanje, dizajn ali tehnike, ki so vsebovani v taki vsebini, za kakršenkoli namen, vključno brez omejitev, razvoja, proizvodnje, dizajn in trženja izdelkov in drugih elementov, ki vključujejo take ideje, koncepte, znanje, dizajn in tehnike.

V primeru, da svojo privolitev umaknete, bo to veljalo le za v bodoče, po tem, ko družba SPD prejme umik vaše privolitve za nadaljnjo uporabo vsebine, kar izključuje gradivo, ki je bilo ustvarjeno in posredovano prej.

Družba SPD občasno posodablja spletno stran z novo vsebino. Družba SPD si pridržuje pravico do izbire vsebine, za katero meni, da je najbolj primerna za objavo in ne ponuja jamstev, da bo vsebina, ki ste jo zagotovili, objavljena „v živo“ in da bo na voljo za ogled na spletni strani ali drugje.

Kadar zahtevate storitve (npr. pomoč uporabnikom "Careline"), boste morda povabljeni, da posredujete osebne podatke, kot so ime, naslov, e-pošta, telefon, zdravstvene informacije, datum rojstva itd. („Informacije za storitve“). Če delite informacije za storitve, se strinjate, da družba SPD, njene povezane družbe in druge tretje pravne osebe uporabijo te informacije, da izvedejo vašo zahtevo. Poleg tega boste, ko zahtevate storitve, povabljeni, da delite vsebino, ki jo lahko sprejmete ali zavrnete, ne da bi to vplivalo na storitev, ki ste jo zahtevali. Če se strinjate, da delite vsebino, bodo veljali zgornji, z vsebino povezani pogoji.

Uporabnikovo vedenje

Z uporabo spletne strani in storitev se strinjate, da bodo podatki, ki jih boste navedli, resnični in točni. Posredovanje prostovoljnih podatkov, kot so vprašanja, pripombe ali predlogi, ali preko te spletne strani ali na drug komunikacijski način, ne bo obravnavano kot zaupno. Družba SPD in njene povezane družbe ne bodo imele nobene obveznosti do vas v zvezi s temi podatki.

Strinjate se, da vsebina, ki jo boste posredovali ali objavili, ne bo kršila ali posegala v pravice drugih oseb, ali vsebovala žaljivega, opravljivega, nespodobnega ali nezakonitega gradiva. Vsa vsebina, ki bo objavljena na spletni strani, bo nadzorovana. Družba SPD si pridržuje pravico, da takoj odstrani vsebino, za katero meni, da vsebuje gradivo, ki je žaljivo, opravljivo, nespodobno, goljufivo, posega v pravice drugih, je odvratno ali na kakšen drug način sporno ali po veljavnih zakonih nezakonito.

Pravice intelektualne lastnine

Avtorske pravice ©2008-2013 družbe SPD. Vse pravice so pridržane. Vse avtorske pravice in druge pravice intelektualne lastnine do vsega besedila, slik, grafik, zvoka, programske opreme, splošnega videza in drugega gradiva na tej spletni strani in v kateremkoli gradivu SPD družbe so last družbe SPD in njenih povezanih družb (razen vsebine tretjih oseb, ki je tako označena) ali pa so vključene z dovoljenjem ustreznega lastnika.

To spletno stran lahko prebrskate in reproducirate izvlečke (razen za vsebino tretjih strank, ki je tako označena) tako, da jih natisnete, prenesete na trdi disk in razdelite drugim osebam za osebno, nekomercialno, lastno domačo uporabo. Takšna uporaba bo v vseh primerih samo za informacijske namene in zgornje avtorske pravice bodo objavljene v vseh reprodukcijah z navedbo Pogojev uporabe.

Reprodukcije kateregakoli dela spletne strani ne smete prodati ali razdeliti za komercialni zaslužek in prav tako je ne smete spremeniti ali vključiti v drugo delo ali publikacijo, naj si bodi v natisnjeni ali elektronski obliki, vključno z objavo na kateri koli drugi strani.

Nič na tej spletni strani se ne sme tolmačiti, kot da se pravica do uporabe ali licenca za uporabo avtorske pravice, patentov, blagovnih znank, logotipov in servisnih znamk družbe SPD prenaša samoumevno, s pravnim zadržkom ali na drug način. Družba SPD varuje svoje pravice intelektualne lastnine v skladu z veljavnim zakonom.

Blagovne znamke

Vse blagovne znamke, znamke storitev in logotipi, ki so prikazani na tej spletni strani, so ali v lasti ali pod licenco družbe SPD in njenih povezanih družb in vse pravice so pridržane. Brez omejitev te vključujejo ime družbe SPD in logotip ter imena izdelkov, vključno s PERSONA®, Clearblue®, Clearplan®, Conception Indicator™, Intima™ in Wish for a Baby™ (poznano tudi kot Kinderwunsch™ in Envie d'un Bébé™). Nepooblaščena uporaba blagovnih znamk, blagovnih znamk ali logotipov je strogo prepovedana.

Povezave spletnih strani

Na različnih mestih te spletne strani boste morda imeli ponudbo avtomatičnih povezav do internetnih strani tretjih strank, ki ustrezajo določenemu vidiku te spletne strani. To ne pomeni, da je družba SPD povezana z ali da odobrava te spletne strani ali njihove lastnike. Podjetje SPD upa, da bodo te spletne strani za vas zanimive. Družba SPD niti njene povezane družbe oz. njeni direktorji, sodelavci ali predstavniki ne prevzemajo odgovornosti za spletne strani tretjih strank in informacije, vsebine teh spletnih strani oz. za njihovo razpoložljivost.

Informacije o vas in vaših obiskih spletnih strani in storitev

Informacije o vas obdelamo v skladu z našim Pravilnikom o zasebnosti. Z uporabo naše spletne strani in storitev se strinjate s takšno obdelavo in uporabo vaših informacij, vključno z osebnimi informacijami, v skladu s tem pravilnikom.

Virusi, vdori in druge kršitve

Naše spletne strani ne smete zlorabiti z vpeljavo virusov, Trojancev, črvov, logičnih bomb ali drugega materiala, ki je zlonameren ali tehnološko škodljiv. Ne smete poizkusiti dobiti nepooblaščenega dostopa do naše spletne strani ali strežnika, računalnika ali podatkovne baze, ki je povezana z našo spletno stranjo.

S kršitvijo tega določila storite kaznivo dejanje. Vsako takšno kršitev bomo sporočili oblastem pregona, z njimi sodelovali in jim posredovali vašo identiteto. V primeru takšne kršitve vaša pravica do uporabe naše spletne strani nemudoma preneha.

Družba SPD, njene povezane družbe in dobavitelji kot tretje stranke ne bodo odgovorne za izgubo ali škodo, ki je nastala zaradi razdeljenega napada z zavrnitvijo storitve, virusov ali drugega tehnološko škodljivega materiala, ki lahko vpliva na vašo računalniško opremo, računalniške programe, podatke ali drug lastniški material, kot posledica uporabe naše spletne strani ali vašega prenosa gradiva, objavljenega na naši spletni strani ali katerikoli spletni strani, povezani z našo spletno stranjo.

Ločljivost

Če se izkaže, da je katera določba teh Pogojev uporabe nezakonita, neveljavna ali je ni mogoče uveljavljati, bo takšna določba ločena in izbrisana, ne da bi vplivala na uveljavljivost preostalih določb.

S kom naj stopim v stik

Če imate kakšne pripombe ali vprašanja o teh Pogojih uporabe ali o Pravilniku o zasebnosti, ali če želite sporočiti kakšne kršitve teh Pogojev uporabe ali Pravilnika o zasebnosti, ali če želite zaprositi za dostop, popravke ali izbris vaših osebnih podatkov, pišite na naslov družbe SPD Swiss Precision Diagnostics Ltd., Attn. General Counsel, 47 route de St Georges, 1213 Petit-Lancy, Switzerland, ali pošljite e-pošto na e-naslov družbe SPD privacy@spdspark.com.

Če imate vprašanja v zvezi z izdelkom, se obrnite na storitev za pomoč uporabnikom "Careline". To upravlja z družbo SPD povezana družba, SPD Development Company Limited v Veliki Britaniji. Kontaktni podatki storitev pomoč uporabnikom "Careline", so prikazani na spletni strani vaše države pod Kontakt. Bodite pripravljeni navesti številko serije z zavitka izdelka. Klici na številko pomoč uporabnikom "Careline" bodo morda spremljani ali posneti z namenom kontrole kakovosti in morda bomo zbrali vaše osebne podatke, kot je zgoraj omenjeno.

Hvala za obisk naše spletne strani.